Glasbena pripravnica

Glasbena pripravnica je namenjena predšolskim otrokom starim od 4 do 5 let. Otroci se z glasbo srečujejo in spoznavajo skozi igro in spontani način učenja. Osrednja metoda pouka je imitacija ter raznolikost, kar je posebno dobrodošlo pri najmlajših predvsem zaradi njihove kratkotrajne pozornosti.

Otroci se skozi šaljiv in prisrčen pouk v sproščenem vzdušju srečujejo z različnimi instrumenti, glasbenimi igricami in ugankami. Seznanjajo se s preprostimi instrumenti (triangel, palčke,...) s katerimi ob spremljavi klavirja in petja že glasbeno ustvarjajo.

Glasbena pripravnica je posebej zasnovana za predšolske otroke, omogoča jim pristen stik z glasbo, goji ljubezen do slednje, predvsem pa pozitivno vpliva na otrokov razvoj.

info@gsvd.si

Novica

S poukom začnemo v prvem tednu septembra, enako kot v osnovnih in srednjih šolah RS. Šolski koledar je v celoti usklajen s koledarjem osnovnih in srednjih šole osrednje slovenske regije.

Preberi več...