Cenik in vpis

Vpisnica odrasli

Pripravnica

Vpisnica otroci

Vpisnina

15€ / leto

 

Vpisnina se poravna enkrat letno ob vpisu in velja za vse programe. 

 

Individualni pouk 30'

Pouk poteka enkrat tedensko in traja 30 min.Cena mesečne šolnine se obračuna glede na realizirane ure po dnevih v letu.

Individualni pouk 45'

  

16€ / 30 min

 

20€ / 45 min

 

Pouk poteka enkrat tedensko in traja 45 min.Cena mesečne šolnine se obračuna glede na realizirane ure po dnevih v letu. 

Pouk v paru

 

15€ / 45 min

Pouk v paru poteka enkrat tedensko in traja 45 min. Cena mesečne šolnine se obračuna glede na realizirane ure po dnevih v letu.

 

Pouk v skupini (instrument)

Pouk v skupini (največ 3 osebe) poteka enkrat tedensko in traja 45 min. Cena mesečne šolnine se obračuna glede na realizirane ure po dnevih v letu.

Pouk v skupini (NOG)

 

12€ / 45 min

11€ / 45 min

Pouk v paru poteka enkrat tedensko in traja 45 min. Cena mesečne šolnine se obračuna glede na realizirane ure po dnevih v letu in velja ob prijavni najmanj 3 udeležencev.

 

Glasbena pripravnica

 

10€ / 45 min

 

Pouk poteka enkrat tedensko in traja 45 min. Cena velja ob prijavi najmanj 5 udeležencev

 

 

 

Novica

S poukom začnemo v prvem tednu septembra, enako kot v osnovnih in srednjih šolah RS. Šolski koledar je v celoti usklajen s koledarjem osnovnih in srednjih šole osrednje slovenske regije.

Preberi več...