ZAČETEK POUKA

  • S poukom začnemo v prvem tednu septembra, enako kot v osnovnih in srednjih šolah RS.
  • Šolski koledar je v celoti usklajen s koledarjem osnovnih in srednjih šole osrednje slovenske regije.

Glasbena šola Vodnikova domačija
Vodnikova cesta 65
1000 Ljubljana
info@gsvd.si