Mladostniki

Veliko maldih se odloča za igranje instrumenta, vendar so za vpis na državne glasbene šole prestari. Tu na Glasbeni šoli Vodnikove domačije, se igranja lahko učijo prav vsi. Mladi sledijo trendom, in tem sledimo tudi mi.

V ekipi mentorjev Glasbene šole Vodnikove domačije je veliko mladih, takih, ki vedo kako pristopiti k mladini ter kako pouk oblikovati in prilagoditi željam učenca in glasbenim trendom, ki se hitro spreminjajo. Pouk tako ni zgolj 45 minutno učenje instrumenta in glasbene teorije, temveč je individualno prilagojen željam mladih. Mentorji GŠVD so dobro seznanjeni s popularno glasbo in jo s strokovnostjo in mladostniško sproščenostjo prenašajo na glasbenike mlajših generacij.

Novica

S poukom začnemo v prvem tednu septembra, enako kot v osnovnih in srednjih šolah RS. Šolski koledar je v celoti usklajen s koledarjem osnovnih in srednjih šole osrednje slovenske regije.

Preberi več...